About Lotus Notes and Domino and more... provided by the Emcon company.

Site changes / Omgjord hemsida

Fredrik Malmborg  December 17 2009 01:43:45 PM
Hello, and welcome to the new and improved version of www.replikera.se !
In order to reach a broader audience, we will be providing new content in the English Language.
I am very excited about the possibilities of IBM Lotus, and collaboration in general.
My intension is to inspire effective, creative and  profitable usage of Lotus Notes and Domino.

Hej och välkommen till nya förbättrade sidor för www.replikera.se !
Framöver kommer innehållet på sidan att skrivas mestadels på engelska. På sätt kan jag nå en bredare publik.
Möjligheterna med IBM Lotus och samarbete generellt är spännande och inspirerande.
Jag hoppas jag kan inspirera till effektivt, kreativt och lönsamt användande av Lotus Notes och Domino.

This is history (not clickable):

Image:Site changes / Omgjord hemsida
Comments Disabled
Comments